Välkommen till Winning Teachers

Winning Teachers föddes ur mötet mellan några ledarskapskonsulter och skolvärlden. I dialogen som uppstod med framförallt rektorer och skolchefer förstod vi att lärare många gånger utsätts för en arbetsmiljö som gör det svårt för dem att utöva sitt yrke – att vara pedagoger och att uppnå skolans utbildningsmål.

I alla de samtal vi fört med rektorer och skolchefer försökte vi sätta fingret på vad som var det underliggande problemet. Gemensamt kom vi till slut fram till att det handlade om ledarskap. Att många lärare inte är rustade för att ta ledarskapet i klassrummet. I deras utbildning ingår inte att träna på ledarkommunikation eller att lära sig stå emot provokationer.

Därför är tanken bakom Winning Teachers att tillhandahålla en praktisk ledarutbildning för framförallt lärare.

Vi är alltså inte ett alternativ när det gäller den pedagogiska aspekten – vi jobbar med att stärka lärare och ge dem verktyg för att kunna handskas med utmanande situationer i klassrummet.

Ni kan ladda ner information om Ledarskap i Klassrummet som PDF via menyn till höger eller läsa den direkt på ”Ledarskap i Klassrummet”-sidan.

Kontakta oss

Winning Teachers Sverige AB
Box 14001,
400 20 Göteborg

 

Besöksadress:
Skårs Led 3,
400 20 Göteborg

 

Telefon (Växel) : 031 - 703 71 06
Fax : 031 - 15 09 85

E-post : info@winningteachers.com